Tag Archives: Önemli Olaylarda Okunması Gereken Dua

Önemli Olaylarda Okunması Gereken Dua

Büyük bir hacet için okunacak çok özel bir duadır.Arkadaşlarımıza hemen okumalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn, ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy, ev