Tag Archives: Çalışmalarda hayır duası

Çalışmalarda hayır duası

İşlerinizde daima başarıyı yakalamak için okunabilecek eşsiz bir duadır. işlerde başarılı olmak için güçlü bir terkiptir önce 1000 defa Allah ismi zikredilir daha sonra 111 defa Allâhümme yâ kehahın kehkehahın kelhîhın mekhehın yesatâtin kalebhadin mehleyâin selmeheyyin ve rûrahin yâ hüve