Tag Archives: Alık etmek için büyü uygulaması

Alık etmek için büyü uygulaması

3 Gün Ayrı muma okursan Giden seni çok Şiddetle sever aşık olabilirde bu da benim tercubem Bismillâhirrahmânirrahîm. yedullâhi fevka yedeyye ve lillâhil emru min kablü ve min ba’dü allâhümme innes semâe semâüke vel ardu arduke ves sehlü sehlüke vel berru