Şiddet gören kadınlar için dua

Eşi ya da sevgilisi tarafından devamlı şiddet görenler, abdestli olarak her gün 88 defa < Ya Halim > okuyup bir defada aşağıdaki azimetini okusunlar ; < Ya haliymü entellezi afevte ammen enabe ileyke hefevatühü ve zellatühü ve ğaferte limen ed'ıye ileyke kalben ve kaliben meselatühü ve ecilte limen eşreke fi mülkike ukubatihi ve kabilte mimmen nabe ileyke bikülliyyatihi ve seyyiatihi ve celebtel münharife an tariykıssavabi bimennike liturkıl hidayeti ve refa'te men temesseke bihablikel metiyni filbidayeti vennihayeti ve fetahte limen karea babike ve necceytehü mineddalali velğavayeti es'elüke binurikel vasıle ila kulubil eşrafilleziyne evka'u nüfusehüm alel adli vel'insafi en tec'ale li ılmen memzucen bilhukmi ve en tedhuleni birahmetike müdahılüsselami ve en teyessere li bil'ılmi ya alimen fi zamaril alemiyne ya haliymü ala menirtekebel menahi bite'hıyril ukubeti ila yevmiddiyni.. ( her gün vird edip okuyan kimseden hiddet, gazap görmez) Kenz-ül Havass

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir