Sevgiliyi aşkla bağlamak için dua

Aşkından Deliye Dönmesi ve Erkeğin veya Kadının İlgisini Kendine Çekme Duası
Herhangi bir kimse bu ayet-i kerimeyi bir cuma gününün gece yarsı geçtikten sonra üç yüz defa okursa
ve her ayetin okuyuşunun sonunda da:

Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li,
der se Cenabı Hakk, ilgi beklediği kimsenin gönlünü o kimseye yöneltir, şefkat ve merhametini genişletir.
Okunacak ayet budur:

Bismillahirrahmanirrahıym
Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym (Ed dürrün nazıym)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir