Sabırla okunması gereken muhabbet duası

Muhabbet için sabır ve azimle etkili olan bu duayı pes etmeden okursanız Yüce Allah sesinizi duyacaktır. Kendisine sığınan kullarını geri çevirmeyen Rabbimiz sana ayardım edecektir. Hiç bir zaman isyan etmeyim Allah’a sığınmak en hayırlısıdır.

kıbleye dönük olarak 818 defa ” selamün kavlen min rabbin rahıym ” ayeti kerimesi okunur. aşağıda yazılı dua avuca yazılır.baş parmağın tırnağına da kim için okunuyorsa onun ismi yazılır.okurken parmak avuca gömülür. okurken günlük, cavi ve kisbara buhur edilir:

ecib ya kaytün ve ente ya kaytüş bi hakkı selamün kavlen min rabbin rahıymin eyünin eyünin *

her onda bir kere okunacak dua:

tevekkelü ya huddame hazihil esmai vel ayetiş şerifeti azzibühü fülaneibni fülanete bid darbiş şedidi minel mesai iles sabahı bi hakkı hazihil ayeti vel esmai bi iznillahi hatta yakdıy haceti *
not: kendini korumaya al öyle oku havas koruması yapmadan okuma

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir