Nefis Bağlılığını Çözme Duası

Nefis bağlılığı olan kimseyi bu ızdıraptan kurtarabilmek için 7 adet yumurta suda pişirilip kabuğu soyulduktan sonra her birinin üzerine sırayla ince uçlu bir kalemle aşağıdaki ayeti kerimeler yazılarak nefsi bağlı olan kimseye yedirilirse her çeşit bağlılık iptal olur.
Le kad nasarakümüllahü fi mevatine kesiratin ve yevme hineynin iz a’cebetküm kesratüküm fe lem tuğni anküm şey’ev ve dakat aleykümül erdu bi ma rahubet sümme velleytüm müdbirin*
Sümme enzellahü sekinetehü sekinetehu ala rasulihi ve alel mü’minine ve enzele cünudel lem teravha*

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir