Kendine Aşık Etme Duası

bir Arabi ayın 1ile 20 arası Perşembe gecesi veya Cuma namazı selayla ezan arası yapılır… önce gusül boy abdesti alınılır 2rekat hacet namazı kılınılır

33defa istiğfar
33defa tevhid
33defa salvat okunulur
Sonra 1 defa Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun. Ve selamün alel murselın. Vel hamdü lillahi rabbil alemın
Sonra 1salavatşerife 1 fatiha okunulur bitirilir..
Sonra yiyecek veya içecek bir şeyin üzerine bu ayetler okunulur her okuyuşda üzerine üfürülür
Okuma sayısı << 666>> defadır.okuyamazsan busayıyı 313 ……defa okursun
Okumadan evveli niyet önemlidir ve güzel bir tüt sü yakmak işi hızlandırır.
bu gun arabi ayının 10 uncu günü haberiniz olsun

derin bir aşk ve sevgi ile kendisine bağlanmış olur. Denemiş tecrübe edilmiştir.
Ve alkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni*
Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine ameni eşeddü hubben lillah*
Züyyine linnasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en’ami vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu hüsnül meab*
Kiramen katibine ya’lemune ma tef-alun*
Allahümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülan bil mehabbetil kaviyyeti veşşedideti min ğayri mühletin bila ihtiyarin velev kane fihi hayran, bil aceli ve sür-ah*

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir