Karşıdaki kişinin kalbini çalma duası

Kalp çekmek için çok etkili bir dua’dır.
Bismillahirrahmanirrahim
sübhaneke ma azamü
şe’nike ve e’azzü sultanike la ilahe illa ente rabbül erbabi ve mülkür rikabi entel müheyminül vehhabü eselüke allahümme biseryani hıkmetike filkulubi vel esrarı ve nüri tecellike ales salihıynel ahyari en teksini heybeten ye kabulen beyne ebnai cinsi ve en tekşife li an esraril muheymineti ya müheyminü entel alimü bima yekünü saraftül efhame vel elsine an vasfi kemaleke ve ente ecellü ve azamü min en tüdrike zatike es’elüke en temüddeni birakıykatin min rikaiki ismikel müheyminü ve en temüddeni bihadimi hazel ismi talyaiyle lea’rifül meratibis seniyyeti minel ulümilledünniyyeti ya allahü ya müheyminü

HER GÜN 145 kere ya muheymin okunup 1 kerede bu dua okunursa tüm kalpler okuyana hayran olur ve her bir muradı hasıl olur

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir