İlişkinizde Mutlu Olmanız İçin Dua

Sevdiğin bir insanla beraberliğin, muhabbetin çok daha iyi gitsin diyorsan aşağaıda gelen tertipten iki tane yaz.Üzerinede 41 defa duasını oku.Biriniyak diğerini onun yoluna göm.Beklediğinden daha fazla muhabbet ve sevgimeydana gelir.Mutlu bir beraberlik devam eder.

Züyyine lin-nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en’ami vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahu ındehu husnül meab

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir