Hızlı Tutan Aşık Etme Celbi

Günümüzde aşk, sevgi ve muhabbet üzerine bir çok çalışmalar hazırlanıyor. Aşık etme celbinde; dilenen kişinin size aşk hisini duyması size bağlanması hedef alınır. Tutma olasılıkları oldukça yüksektir. Aşık etme için dua:
Allâhümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente, fağfirlî mağfireten min indike verhamnî, inneke ente’l-gafûrü’r-rahîm.

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir