Hacet İçin Tesirli Dua

Formu araştırdım bulamadım..
Bir kimsenin muradi varsa gece yarisi kalkip 11kez şhems suresi okuyup muradini yüce mevladan istesin ol saat hasil olar.

Bismillâhirrahmânirrahîm

-1: Veş şemsi ve duhâhâ.
-2: Vel kameri izâ telâhâ.
-3: Ven nehâri izâ cellâhâ.
-4: Vel leyli izâ yagşâhâ.
5: Ves semâi ve mâ benâhâ.
-6: Vel ardı ve mâ tahâhâ.
-7: Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.
-8: Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâhâ.
-9: Kad efleha men zekkâhâ.
-10: Ve kad hâbe men dessâhâ.
-11: Kezzebet semûdu bi tagvâhâ.
-12: İzin baase eşkâhâ.
-13: Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ.
-14: Fe kezzebûhu fe akarûhâ fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvâhâ
-15: Ve lâ yehâfu ukbâhâ.

Kadir sûresinden sonra Mekke’de inmiştir, 15 (on beş) âyettir. Adını, sûrenin ilk kelimesi olan ve “güneş” anlamına gelen “şems”ten alır. Bu sûrede insanın yaratılışında var olan iki özellik ele alınır: İyilik ve kötülük. İnsanın yaratılışında, iyi olmak da kötü olmak da kabiliyet olarak vardır.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
1. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına
2. Güneşi takip ettiğinde Ay’a,
3. Onu açığa çıkarttığında gündüze,
4. Onu örttüğünde geceye,
5. Gökyüzüne ve onu bina edene,
6. Yere ve onu yapıp döşeyene,
7. Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene,
8. Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,
9. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,
10. Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.
11. Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah’ın elçisini) yalanladı.
12. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında,
13. Allah’ın Resûlü onlara: “Allah’ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!” dedi.
14. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti.
15. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir