Eski Sevgilimi Tekrar Aşık Etme Celbi

Eskiden sevdiğiniz kimsenin size tekrar aşık olmasını sağlamak amaçlı olur. Bu yönde etkilidir. Duası şöyledir:
Bismillâhirrahmânirrahıym*
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* Allâhümme innî tevesseltü ileyke bi elfi elfi kul hüvellâhü ehad min emâmî mededâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yemînî teharrüzen sermedâ* Ve elfi elfi kul hüvellâhü ehad an yesârî yüncînî min şerrin ebedâ* İnnî lebistü der’allâhi ve dehaltül hısnel ezelî ve cealtü nefsî fî hıfzillâhi sandukal afvi akfâlühû lâ ilâhe illellâh. Muhammedür rasûlüllâh. Miftâhuhû lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym*

One Response to Eski Sevgilimi Tekrar Aşık Etme Celbi

  1. meral dedi ki:

    hocam merhaba bu duani masil yaparsam etkili olur.lutfen bana cevap yazin cok caresizim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir