Erkeği Aşık Eden Gerçek Dua

Bu ayeti celîlelerden birincisi Taha suresin-dedir ve sevgi, muhabbet, aşk ve aile geçimsizlikleri ile alakalıdır. Bu ayeti kerimeler mümkünse ceylan derisi üzerine yazılması halinde daha etkili olacağı muhakkaktır. Fakat biz normal kağıda yazarak uyguladığımızda da etkisini müşahede ettik. Sonra bu vefkin etrafına alttaki azimet yazılır ve hazırlanmış olan bu tablo nar çubuğuna asılır ve güzel kokan bir buhur yakılarak nar çubuğunda asılı olan bu tablonun üzerine yirmi bir defa okunup nefes edilir. Sonra bu tabloyu güzelce katlayıp su geçirmeyecek şekilde muhafazaya aldıktan sonra yanında taşırsın. Keza kelimesinin olduğu yere kimin adını ekledinse, seni sevmiş ve sana bağlanmış olur. Yirmi bir kez okunacak azimet şudur;

“İn yeşe’ yüskini’r-rîhu fey yazlalne revâkide ala zahrihi inne fî zalike le âyatin M külli sabbarin şe-kûr.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir