Düşmandan Korunmak

Vefk-i şerifi eyyam ve saat-ı mes’udeden birinde taharet-i kamile halinde olarak misk ve safran ile yazıp etrafına da Sure-i Yasin’i tahrir ederek üzerinde taşıyan kimseye bir zalim, bir hakim cebr ve zulm edemez. Sözü nafis ve zat_ı muhterem olur. Herkes ona inkiyaz ve ser-füru ederler. Her teşebbüsünde mu-vaffak-ı bi’l hayir olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir