Dileklerin Kabulü İçin Okunacak Dua

Lâ ilâhe illallâhül haliymül keriym. Sübhânellâhi rabbil arşil azıym. Elhamdü lillâhi rabbil âlemiyn. Es’elüke mûcibâti rahmetik. Ve azâime mağfiratik. Vel ğaniymete min külli birrin. Ves selâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ ğafarteh. Ve lâ hemen illâ ferracteh. Ve lâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhamer râhımiyn.
Resulü Ekrem Efendimiz buyuruyorlar ki:
“Kimin Allah Teala’ya veya ademoğullarından birine bir dileği olursa güzel bir abdest alsın. Sonra rızayı bari için iki rekat namaz kılsın. Selamdan sonra bu duayı okusun.”
“On iki rekat namaz vardır. Bu namaz geceleyin ve gündüzleyin de kılınabilir. Yalnız diğer namazlardan farklı olarak namazın sonunda teşehhüdden sonra Allah Teala’ya hamdü sena, Resulüne salatü selamdan sonra secdeye var ve Fatiha-i şerife.. defa, ayet’el-kürsi .. defa, lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şeriyke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadiyr … defa, allâhümme innî es’elüke bi mekâıdil ızzi min arşike ve münteher rahmeti min kitâbike vesmikel a’zami ve ceddikel a’lâ ve kelimâtiket tâmmeh .. defa oku. Sonra dileğini iste ve başını secdeden kaldır, selam ver. Sakın bu namazı cahillere öğretmeyin, onlar da yaparlar ve duaları kabul olunur.” Buyurdu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir