Devamlı edilecek dua

Külli ve Umumi dua çok özel bir dua’dır.
Ya Allah Ya Rahman Ya rahim!
İsmi Azamın hürmetine; herşeyi yerli yerinde anlatan Kur’anı Hakimin sureleri ayetleri sırları nurları kelime ve harfleri hürmetine;
Resul’i Ekrem (s.a.v)’in mucizeleri kemâlâtı şeriatı sünneti hürmetine;
Âlinin ashabının Mühacirîn ve Ensarının (r.anhüm) ve cihadlarının hürmetine;
Ya Rabbi!
Cebrail ve emanettarlığı Mikail ve vekilliği
israfil ve borazanı
Azrail ve ruhları kabzedip muhafaza etmesi hürmetine;
Ya Rabbi!
Adem ve kelimeleri
Havva ve şefkati
Şit ve peygamberliği
idris ve göğe yükselişi
Nuh (a.s) ve gemisi ve makbul duaları hürmetine,
Ya Rabbi!
İbrahim ve dostluğu
Lut ve gayreti
ishak ve zürriyetinin peygamberleri
İsmail ve neslinden olanResul’i Ekrem (s.a.v) hürmetine;
Ya Rabbi!
Yakup ve münacatı
yusuf ve sıddıkiyeti
Yunus ve duası
Eyyüb (a.s) ve sabrı hürmetine;
Ya Rabbi!
Cercis ve ****neti
Üzeyr ve hayatı
Hızır ve seyahatı
İlyas ve risaleti hürmetine;
Ya Rabbi!
Musa (a.s) ve münacatı ve Tevratı
Harun ve fesahatı
Şuayb ve hitabeti
Yuşa ve Musa(a.s) ile olan arkadaşlığı hürmetine;
Ya Rabbi!
Salih ve devesi
Hud ve heybeti
Zülkarney ve hakimiyeti
Danyal ve ilim hikmeti
Lokman ve hekimliği (a.s) hürmetine;
Ya Rabbi!
Davud ve hilafeti ve Zebur’u
Süleyman ve mucizeleri
Zekeriya ve ibadetleri
Yahya ve seyyidliği
İsa (a.s) ve zühdü ve İncil’i hürmetine;
Ya Rabbi!
Habib’i Ekremin ve mucizeleri ve Kuran’ı (aleyhissalatü vesselam) hürmetine;
Ya Rabbi!
Bütün peygamberler ve resuller (aleyhimissalatü vesselam) kitapları ve suhufları hürmetine;
Ya Rabbi!
Şeriat’i Muhammediye ve hakikatleri ve hükümleri hükümleri hürmetine;
Ya Rabbi!
İslam dini ve rükünleri
iman ve nurları
Kuran ve sırları
Tevrat ve suhufu
Zebur ve mezamiri
İncil ve mucizeleri
Kuran ve müjdeleri hürmetine;
Ya Rabbi!
Cennet ve letaifi hazineleri hurileri ve güzellikleri hürmetine;
Ya Rabbi!
Gök ve süsü melekleri ruhanileri yıldızları ve alametleri hürmetine;
Ya Rabbi!
Yer ve hazineleri hayvanları ağaçları bitkileri mucizeleri hürmetine;
Ya Rabbi!
Ebubekir ve sıddıkiyeti
Ömer ve farukiyeti
Osman ve nuraniyeti
Ali ve velayeti
Hasan ve neslinin kutupları Hüseyin ve evladının imamları hürmetine;Ya Rabbi!
Ashab’ı Bedir Şühedâ’i Uhud ve cihadları evliya ve keşfiyatları asfiya ve tahkikatları şehitler ve cihadları
Ka’be ve ziyaretçileri hürmetine;
Ya Rabbi!
Bütün bu geçenlerin hürmetine Abdin elçin vepeygamberin olan Muhammed(s.a.v) ‘e âl ve ashabına salat ve selam indir
Gece ve gündüz devam ettikçe bize ve onlara hüsn’ü hatime ver hepimize tam mükemmel sağlam sabit daimi ve ebedi bir iman ver bizi her nevi beladan sapıkların ve azgınların nefis ve şeytanın şerlerinden muhafaza eyle
bizi kabir ve cehennem ateşinden kurtar bizi hayırlı seçkin âl ve ashab’i Muhammed cemaati içinde Cennetine koy
Allahım! İsm’i Azam’ın Hakimin Resul’i Ekrem(s.a.v) hürmetine bu okuduklarımıen sevgili evliyandan kabul ettiğin gibi benden en iyi bir şekilde kabul eyle
Amin velhamdülillahi Rabbil âlemin

soracak olanlara kaynak bana hediyedir bendende sizlere Ramazan hediyesidir Allah rızası için okunur sayı zaman yoktur
duanın sonunda 1 fatiha 11 ihlas okunur duada bütün zikredilen mübareklere hediye edilir meşru olan hayırlı her iş için hacet belirtilir
Hayırlı olsun

Arananlar:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir