Cinlerden Korunma Duası

Tarık Sureci peri ve cin şerrinden kurtulmak için üç (3)kere okunur. İhtilamın defi için de baştan dört (4) ayet okunursa şifa bulur.
Bismillahirrahmanşrrahiymi.
(1)vessemai vettarikı.(2)ve ma edrake mettariku.(3)ennecmüssakıbü.(4)in küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun.(5)felyanzuril’insanü mime hulika.(6)hulika min main dafikın.(7)yahrücü min beynissulbi vetteraibi.(8)innehu ‘ala rec’ıhi lekadirün.(9)yevme tüblesserairü.(10)fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.(11)vessemai zatirrec’ı.(12)vel’ardı zatissad’ı.(13)innehu lekavlün faslün.(14)ve ma hüve bilhezli.(15)innehüm yekiydune keyden.(16)ve ekiydü keyden.(17)femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir