Monthly Archives: Mart 2013

Beni İstemeyen Birini Kendime Aşık Etmek

Sizi istemeyen bir kimsenin gerçek aşk ile size bu tür hisler duyması maksadıyladır. Aşağıda maddelediğim işlemleri sırası ile yapın. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah. * 7 Fatiha * 3 İhlâs Bismillahirrahmanirrahim. “Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina

Sevgilimi Kendime Çok Aşık Etme Duası

YA LATİF -129: Lütfu ve keremi bol olan Lütfeden ihsanı sınırsız olan anlamına gelir. Her gün bu ismi zikreden kimse içinden çıkılmaz sıkıntılarından kurtulur. Aşk acısına karşı okunan esmalardandır.öyle şeyler olur ki şaşıp kalırsınız,eğer içindeki gereksiz bir sevgi takıntıysa içinden

Kapalı Kısmeti Açan Etkili Dua

Bir bardak temiz su alınır ve bunun üzerine 101 defa aşağıdaki ayetler okunup üflenir. Kismeti kapalı olan,evlenmek isteyip de birini bulup evlenemeyen kişi bu sudan içer. Bu işleme 21 gün devam edilir.Hem kısmeti açılır hem de üzerinde bir bağlılık varsa

Birinin Size Aşık Olması İçin Etkili Dua

Her gün daha güzel ve şirin görünmek, bir kimsenin size aşık olması için okunabilecek özel bir dua. Her sabah uyanır uyanmaz yunus suresinin 26 ayeti bir defa oku. Duanın Arapça Okunuşu; Bismillahirrahmanirrahim Lillezîne ahsenûl husnâ ve zîyâdeh ve lâ yerheku

Aşkıma Karşılık Bulma Duası

Perşembeyi cumaya bağlayan gece niyet ederek 4 defa yasin suresi okunur. Yasin suresinin arkasından yine 4 kere: Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen

Çok Tesirli Bağlama Duası Hangisidir

Bir kimseyi kendisine daha çok bağlanmasını isteyen bir kişi cuma gecesi gece yarısından sonra iki rekat namaz kılıp ardından altta gelen duayı 3000 defa okursa sevdiği kişi kendisine derin bir aşk ve muhabbetle bağlanmış olur. Okunacak dua budur: Bismillahirrahmanirrahim Fe-in

Birinin Bana Aşık Olmasını Nasıl Sağlarım

Sizin çok sevdiğiniz, fakat onun sizi sevmediği kimseler olabilir. Bu tür durumlarda o kişinin size aşık olması için bu etkili yöntemi kalpten inanarak denemenizde yararı vardır. 1. 3 kere Ayetel Kürsi, Nâs Suresi ve Felâk Suresi 2. 3 Kere İhlas

Sizi Sevmeyen Bir Kişiyi Kendinize Can-ı Gönülden Bağlama

Sahih niyet ile abdest alınarak okunan bu güçlü dua Allah’ın izniyle karşılıksız kalmaz. Sizi sevmeyen ve sevmesini dilediğiniz biri için okunur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah-ül-halim-ül-kerim. Sübhanallahi Rabb-il-arş-il-azim. Elhamdü lillahi Rabbil âlemin. Eselüke mucibati rahmetike ve azaimi mağfiretike vel ganimete min

Sevgisiz Eşi Aşk İle Kendine Bağlama

Eşinizin size aşk ile bağlanması için bu duayı günder bir kez abdestli olarak okuyunuz. Bismillâhirrahmânirrahıym. Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyür rahmeti es’elüke en ta’sımünâ bihî min cemîıl ahvâli vel âfâti ve tüdahhırnâ bihî min cemîıs seyyiât* Allâhümme

Sevilen Kişiyi Kendine Aşk İle Celbetme Duası

Aşk oluşması ve istenilen kimselerin muhabbetlerinin artması için bu ayet-i kerimeleri abdestli olarak okuyunuz. Bismillahirrahmanirrahim (Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ül’azim-ür-raüf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi!) (La ilahe illallahül’azim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-il’azim la ilahe