Monthly Archives: Eylül 2012

Sevdiğini Kendine Aşık Etme Duası

sevdiği bir kimse ile arası açılan yada ayrılan bir kimse boy abdesti alıp temiz elbise giyip temiz ve tenha bir mahalde araya dünya kelamı karıştırmadan dört yüz altmış defa aşağıda gelen ayeti okuyan ve buna birkaç gün devam eden sevdiği

Sevdiğini Uzaktan Aşık Edip Getirmek İçin Dua

Allâhumme ileyke eş’kû dâ’fe kuvvetiy ve kîllete hiletiy ve hevâniy alennâs; Yâ Erhamerrahimiyn ente Rabbül müstad’âfiyn; ente erhamu biy min entekileniy ilâ aduvvin bağiydin yetecehhemuniy ev ilâ sadıykın karîbin mellektehu emrî. İn lem tekûn gadbane aleyye felâ ubâliy gayre enne

Sevdiğin Kişiyi Kendine Aşık Etmek İçin Dua

persembeyı cumaya baglayan gece 2 rekat hacet namazı sonrası 1001 kere oku ve mucızeyı gor!!! Esselatü vesselamü aleyke ya seyyidi ya resulallah huz bi yedi kallet hilleti edrikni. Arananlar:esselatü vesselamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz bi yedisevdiğin insanı kendine

Kendini Birine Sevdirme Duası

Sevdiği kişiden beklediği sevgi merhamet ve ülfeti bulamayan ve kendisini ona sevdirmek isteyen kimse yenilecek tatlı bir meyve üzerine 41 defa; Allahü la ilahe illa hu, lehül esmaül hüsna, Kul hüvellahü ahad allahüssamed lem yelid ve lem yuled velem yekünlehu

Terkeden Sevgiliyi Döndürme Duası

Terk edip giden bir sevgilinin dönüp geri gelmesi niyetiyle, geceleri kırmızı mum üzerine 1000 defa Tebbet suresi okunup yakılır ve buna birkaç gece devam edilirse kısa zamanda mutlaka geri dönecektir. Tebbet Suresi: Tebbet yeda eb-i Lehebin ve tebbe ma agna

Sürekli Aşk İçin Dua

Daimi bir aşk için, sevdiğiniz kişinin aşkını asla kaybetmemek için berhetiyye duası her gün 7 kez okunur. Dua; Allahümme inni bihakkki Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Huturin

Mutluluk Ve Huzur Duası

Dünyevi ve uhrevi, ebedi mutluluk ve saadere erişmek isteyen kimse; her günün Utarit yıldızının saatinde 286 defa Ya Rauf ismini zikretmeye devam ederse beklediği saadet ve mutluluk kapıları sonuna kadar kendisine açılır. Arananlar:huzur ve mutluluk duası

Etkili Kısmet Açma Duası

Ya Bedi’ul acaibi bil hayr ya bedi ismi şerifini yatsı namazından sonra 1200 defa 11 gün boyunca söylerse, o kişi hangi iş için okuyorsa onun işi olacaktır. İster iş için, ister aşk için okunur. Başta niyet edilir. İşleri yolunda gitmeyen

Günahların Bağışlanması İçin Dua

Her Kim bu duayı dillendirilse onun günahları affolabilir…Sabah namazının peşinden yüz defa Sübhanellah, yüz defa La ilahe illellah, yüz defada Allahü Ekber diyen kimsenin günahları, denizlerin köpüğü kadar bile olsa mağrifet olunur. (Nesci) Bismillahirrahmânirrahîm Estağfirillahel azıymellezi la ilahe illa hüvel