Monthly Archives: Şubat 2012

Aşkından Yakıp Kavuran Dua

Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun. Aşık etmek isteidğiniz kişinin anne adını ve adını bu duayı yazıp üzerine de

Sevdiğini Etkilemek İçin Okunacak

Sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel

En Etkili Aşık Etme Formülü

و القيت عليك محبة منى (Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni) Aşık etmek için mumun üzerine yazın ve duayı 1001 kez okuyarak yakın. Arananlar:en etkili aşık etme

Bana Aşık Olsun Diyorsan Oku

Yevme te’tis semaü bi dühanin mübin* yağşen nas* haza azabün elim. Bu duayı 7 sabah namazından sonra 1000 kez sevdiğin için okursun. Arananlar:bana aşık olsun duasısevdiyim kadin kendime asik etmek hangi duhayi okumalibir kadini kendine asik etmek hangi duhayi okumaliasik

Sevdiğini Kendine Aşık Etmek İçin dua

Ya Şemusa ya helyusà yà ğayusà yà talyusà yà tàlmusà yà asbàvütin yà hin àli şeddàyi tevekkelü bi akdi nevmi fülanete binti fülanete fi mehabbeti fülanibni fülanete haysü mà kànet elvàhan 3 el acele 3 es sàat 3. Her gece

Sevdiğinin Sana Hemen Dönmesi Büyüsü

Hergün 786 defa besmele çekersen, niyet ettikten sonra ve abdestli olarak, sevdiğin sana döner. Arananlar:sevdiğinin hemen araması için duasevdiğinin seni hemen araması için duahemen araması için duaetkili denenmiş dualarhemen aşık etme duasıhemen gelmesi icin duaanında aşık etme duasıacil aramasi icin

Sevdiğin Erkeğe Kendini Sevdirme Duası

Bin yüz (1100) defa da Ya Muğni okunur. Arananlar:sevdirme duasisevdiğin erkeği kendine aşık etme duasısevdiğine kendini sevdirme duasısevdiğin erkeği kendine aşık etmek için duasevdiğin kişiyi kendine aşık etmek için duahoşlandığın erkeği kendine aşık etme büyüsüsevdiğin erkeği kendine aşık etme büyüsü

İnsanların Seni Sevmesi İçin

İnsanlar arasında sevilip sayılan birisi olmak, insanların muhabbetini kazanmak, onlara şirin görünmek, rızkın artması için bu tılsımlar yazılıp üzerinde taşınırsa çok tesiri görülür. Tılsımın üzerine okunması gereken isimler vardır. Bin altmış (1060) defa Ya Gani okunur. Arananlar:insanların seni sevmesi için

Dil Tutulmasına Karşı Dua

Hilecilerin hilesinden korunmak ve dili tutulanların konuşması için, bu sure misk ve zağferanla yazılıp içirilirse iyi gelir. İSRA SURESİ Bismillahirrahmanirrahim (1)sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li nüriyehu min ayatina innehu hüves semıul

Bağlı Birisini Çözmek İçi Dua

Bağlıyı çözmek için Ayetü’l-Kürsi’yi sağ, Amener Resulü’yü sol tarafında taşırsa bağı çözülür. Arananlar:erkekliği bağlı olanı çözmekerkekligi bagli olani cozmebağlıyı çözme duasıerkekliği bağlı olanı çözmek için duabağ çözme duasıbağlı olanı çözme duasıBağlıyı çözmek için duabaglıyı çözmekerkekligini baglamak için duabaglilari cözmek icin