Medyum Burak
Medyum Burak

Aşık Etmek

Kızgın Kocayı Sakinleştirmek İçin Etkili Dua

Allah Rasulü (S.A.V.) buyurdu:
‘’Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Bilindiği gibi ateş su ile söndürülür. Sizden biriniz öfkelendiğinde hemen abdest alsın’’ buyurdu ve arkasından da şu duanın okunmasını tavsiye etti:
Allahümmağfirli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytani euzü billahis semiıl alimi mineş şeytanir racim*
‘’Allah’ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki hırsı gider, beni şeytandan koru. Rahmeti İlahi’den kovulmuş şeytandan, bilen ve duyan Allah’a sığınıyorum.’’

Posted by admin in Aşık Etmek

Bütün Büyüleri Bozmaya Yarayan Dua

1 metre uzunluğunda bir ip al bu iplerin üzerine çözülecek şekilde 100 düğüm at.(ipi çekdiğinde açılacak bir düğüm)Üzerimdeki büyünün çözülmesi niyetine de ve sırayla bir felak suresi oku bir düğüm aç sonra nas suresi oku ikinci düğüm aç.bu şekilde tüm düğümleri çöz.Düğümleri çözülmüş olan ipi bir bardak suya koy o suyu iç.ipi ateşde yak kendine tütsü yap.
Bu şekilde her türlü sihir, büyü bozulur.

Posted by admin in Aşık Etmek

Uzakta Olan Sevdiğin İçin Muhabbet Duası

Bir kimseyi uzak bir yerden celb ederek yanına getirtmek
istersen Yâsîn’i şerifi mübin azimetleriyle beraber yedi (7) defa
okur, her mübinde sonra ”Selâmün kavlen mir rabbir rahîm” Ayeti
kerimesini 10 defa okur ve en sonundada ”Ey fülan ibni fülane
acele yanıma gel” dersen, matlubun olan kişi bir an duramayıp seri
bir şekilde yanına gelir.

Posted by admin in Muhabbet Duası

Sevdiğin Kişi Seni Çok Sevmesi İçin Etkili Büyü

Yuhubbinehüm ke hübbillah vellezine emenü e şeddü hübbenlillah. ve elgaytü muhebbetin minni ve litüsnea ala aynı 12 temsi fetegulü hel edüllüküm yek fülühü fera ceyneke ile ümmike gatelte nefsen fe neccayneke fütünen ve innehü li hubbil hayrı leşedid bi hakkı ademesa fiyyullah ve bi hakkı isa ruhullah ve bihakkı muhammed.(s.a)
allahumme inni eselüke hubbike hubbemen yuhubbike vela mellezi yübelliguni hubbik allahümmec .al hubbike e hubbi ileyyemin nefsi ev ehli minel meil merid. muhammedinil musatafa rasüllüllah aleyhi vessellem ecmain elgı muhabbete fi galbi ………..figulbi…… bi lutfike ya rabbel alemin.

Posted by admin in Aşık Etmek

Aşkına Sahip Olma Büyüsü

Bir insanın aşkına sahip olmak istiyor iseniz bu büyü ile kısa zaman içerisinde istediğiniz aşka sahip olacaksınızdır. Aşk arayan her insan çaresini bunla bulacaktır.

niyetsiz bir uygulama yoktur baştan belirtmek isterim soracak arkadaşlara şimdiden söylemek istedim başta niyet ediliyor

Bir kimseyi kendine aşık etmek için bir mezardan toprak al elinin içinde tut. Bunun üzerine 7 defa aşağıdaki ayeti celileyi oku sonra o toprağı temiz yerde bir ağır taşın altına koy okunacak ayet budur.

Bismillahirrahmanirrahim

İnneha tahricü seceretü fi eslilhacimin telüha ke, ennehü, düsüşeyatini feennehüm la, ekilüne minha fema liune minhal butune sümme innehüm aleyna leşevben min hamim.

Posted by admin in Aşık Etmek

Terkedilen Sevgilinin Dönüp Gelmesi İçin Tesirli Dua

Terk edip giden sevgilinin dönüp gelmesi için; geceleri kırmızı mum üzerine 1000 defa Tebbet suresi okunup yakıklır ve buna bir kaç gece devam edilirse kısa zamanda mutlaka geri dönecektir.

Posted by admin in Aşık Etmek

Sevdiklerinizle Barışmak İçin Kuvvetli Dua

Ya CamiSevdigine(sevdiklerine) kavusmak isteyen 114 kere “Ya Cami ” esmasini okumalidir.

Posted by admin in Aşık Etmek

Çok Tesirli Bir Celp – Muhabbet ve Sevgi İçin

Yasin-i şerif ile yapılan bu celp duası için öncelikle 12 cm uzunluğun da 2 cm kadar olacak şekilde genişlikte gerçek bal mumundan yapılmış üç mum gerekmektedir.

Muhabbet ve sevgi için

Posted by admin in Aşık Etmek

Muhabbet Duası

Sizleri kuran-ı kerimde de yer alan harika 3 duayı göstermek isteriz.

Bu duaların 3 ünüde uygulayan kişiler Allah’ın izniyle güzel neticeler alacaktır. Allah’a inanarak yapılan her dua güzel cevaplar verir. İnşallah muradınıza erersiniz.

FORMUL 1
muhabbet için inşirah suresi okunur kişinin yüzüne çaktırmadan üflenir

FORMUL 2
bunu oku sevdıgın kişinin yüzüne üfle okunacak olan şudur
ba ba ban sa sa san ca ca can
(7 kere okuyun)

FORMUL 3
birine muhabbet etsen o sana meyil etmese
3 kere oku yüzüne üfle mücerreptir
bismillahirrahmanirrahim.
lehü megalidüs semavati vel ard. ve innellahe lehüvel ğaniyyül hamid

Posted by admin in Aşık Etmek

Kocanın Hiç Konuşmaması İçin Dua

Daimi bir muhabbet için, sevdiğiniz kişinin muhabbetini asla kaybetmemek için berhetiyye duası her gün 7 kez okunur.
Dua;
Allahümme inni bihakkki Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Huturin 2 Kalnehudin 2 Berşanin 2 Kezhirin 2 Nemuşelhin 2 Berheyula 2 Beşkeylehin 2 Gamezin 2 Enkalelitin 2 Kabratin 2 Ğayahen 2 Keydehula 2 Şemhahirin 2 Şemhahirin 2 Şemhehirin 2 Bikehtahunihin 2 Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhin 2 Allahümme bihaki kehkehicin yağtaşiyyin bihakki letşağşağvilin emvilin celdin mehcemen helmecin verudiyetin mehfeyacin bi-ızzetike illa ma ehazte bisem-ıhim ve ebsarihim sübhane men leyse kemislihi şey-ün fissemavati vel ardi ve hüzzemiul alim.

Posted by admin in Muhabbet Duası