Medyum Burak
Medyum Burak

Aşık Etmek

Sevgilinizle Aranızda Gerçek Sevgi Olması İçin Etkili Dua

Yedi Badem Üzerine Er-Rahıym ismi-i şerifi yazılır.her bademe 786 defa besmele-i Şerife okunur ve kimse yedirilirse aralarında sevgi medyadan gelir.

Posted by admin in Aşık Etmek

Aşkın Hemen Sana Gelmesi İçin Dua

Perşembe gecesi saat 2 gibi kalk, abdest al. Sonra Allah rızası için 2 rekat namaz kıl ve hiç yerinden kalkmadan 1511 defa “ya hu” çek sonra secdeye kapan ve istedigini söyle. En seri şekilde olacaktır buna emin ol ve yaparken inançlı ol, kalbinde en ufak şüphe olmasın!

(Not: Kastedilen Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gecedir, yani aslında Cuma gecesidir)

Posted by admin in Getirme Duası

İşin Ve Kısmetin Açılması İçin Etkili Dua

Kısmet ve iş duası budur değerli üyelerimiz hem kısmetin açılması hemde iş sahibi olmak ve işlerinde başarılı olmak için abdestli olarak 129 kere allahümme ya latiyfü 270 kere allahümme ya kerimü 500 kere allahümme ya metinü 14 kere allahümme ya vehhabü 308 kere allahümme rezzak 1060 kere allahümme gani 143 kere allahümme samedü 1100 kere allahümme muğni okur iseniz mucizlerine şahit olursunuz inşallah

Posted by admin in Aşık Etmek

Kızgın Kocayı Sakinleştirmek İçin Etkili Dua

Allah Rasulü (S.A.V.) buyurdu:
‘’Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Bilindiği gibi ateş su ile söndürülür. Sizden biriniz öfkelendiğinde hemen abdest alsın’’ buyurdu ve arkasından da şu duanın okunmasını tavsiye etti:
Allahümmağfirli zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni mineş şeytani euzü billahis semiıl alimi mineş şeytanir racim*
‘’Allah’ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki hırsı gider, beni şeytandan koru. Rahmeti İlahi’den kovulmuş şeytandan, bilen ve duyan Allah’a sığınıyorum.’’

Posted by admin in Aşık Etmek

Bütün Büyüleri Bozmaya Yarayan Dua

1 metre uzunluğunda bir ip al bu iplerin üzerine çözülecek şekilde 100 düğüm at.(ipi çekdiğinde açılacak bir düğüm)Üzerimdeki büyünün çözülmesi niyetine de ve sırayla bir felak suresi oku bir düğüm aç sonra nas suresi oku ikinci düğüm aç.bu şekilde tüm düğümleri çöz.Düğümleri çözülmüş olan ipi bir bardak suya koy o suyu iç.ipi ateşde yak kendine tütsü yap.
Bu şekilde her türlü sihir, büyü bozulur.

Posted by admin in Aşık Etmek

Uzakta Olan Sevdiğin İçin Muhabbet Duası

Bir kimseyi uzak bir yerden celb ederek yanına getirtmek
istersen Yâsîn’i şerifi mübin azimetleriyle beraber yedi (7) defa
okur, her mübinde sonra ”Selâmün kavlen mir rabbir rahîm” Ayeti
kerimesini 10 defa okur ve en sonundada ”Ey fülan ibni fülane
acele yanıma gel” dersen, matlubun olan kişi bir an duramayıp seri
bir şekilde yanına gelir.

Posted by admin in Muhabbet Duası

Sevdiğin Kişi Seni Çok Sevmesi İçin Etkili Büyü

Yuhubbinehüm ke hübbillah vellezine emenü e şeddü hübbenlillah. ve elgaytü muhebbetin minni ve litüsnea ala aynı 12 temsi fetegulü hel edüllüküm yek fülühü fera ceyneke ile ümmike gatelte nefsen fe neccayneke fütünen ve innehü li hubbil hayrı leşedid bi hakkı ademesa fiyyullah ve bi hakkı isa ruhullah ve bihakkı muhammed.(s.a)
allahumme inni eselüke hubbike hubbemen yuhubbike vela mellezi yübelliguni hubbik allahümmec .al hubbike e hubbi ileyyemin nefsi ev ehli minel meil merid. muhammedinil musatafa rasüllüllah aleyhi vessellem ecmain elgı muhabbete fi galbi ………..figulbi…… bi lutfike ya rabbel alemin.

Posted by admin in Aşık Etmek

Aşkına Sahip Olma Büyüsü

Bir insanın aşkına sahip olmak istiyor iseniz bu büyü ile kısa zaman içerisinde istediğiniz aşka sahip olacaksınızdır. Aşk arayan her insan çaresini bunla bulacaktır.

niyetsiz bir uygulama yoktur baştan belirtmek isterim soracak arkadaşlara şimdiden söylemek istedim başta niyet ediliyor

Bir kimseyi kendine aşık etmek için bir mezardan toprak al elinin içinde tut. Bunun üzerine 7 defa aşağıdaki ayeti celileyi oku sonra o toprağı temiz yerde bir ağır taşın altına koy okunacak ayet budur.

Bismillahirrahmanirrahim

İnneha tahricü seceretü fi eslilhacimin telüha ke, ennehü, düsüşeyatini feennehüm la, ekilüne minha fema liune minhal butune sümme innehüm aleyna leşevben min hamim.

Posted by admin in Aşık Etmek

Terkedilen Sevgilinin Dönüp Gelmesi İçin Tesirli Dua

Terk edip giden sevgilinin dönüp gelmesi için; geceleri kırmızı mum üzerine 1000 defa Tebbet suresi okunup yakıklır ve buna bir kaç gece devam edilirse kısa zamanda mutlaka geri dönecektir.

Posted by admin in Aşık Etmek

Sevdiklerinizle Barışmak İçin Kuvvetli Dua

Ya CamiSevdigine(sevdiklerine) kavusmak isteyen 114 kere “Ya Cami ” esmasini okumalidir.

Posted by admin in Aşık Etmek