Kuru Üzümle Etkili Aşk Büyüsü

Yirmi bir tane kuru üzümün üstüne bir Yasin okunur. Sonra bular bir kapta ağır ağır karulur. Üzümler kavrulurken bir kara dut,bir beyaz dut çubuğu ile bunlar karıştırılır. Bir yandan da ‘’falanın oğlu Devamını Oku »

Sevdiğim Erkeği Kendime Aşık Etmek

Bu yakarış ile Allah’ın izni ile kısaltarak zaman içinde sevdiğiniz insanı kendiğinize anlayışsız döndüreceksinizdir. Kısaltarak sürede Allah’ın izni ile sevgiliniz anlayışsız gelecektir. Ben deneyemedim ancak çok etkili müşterek duaymış.Gece yarısından hemen hemen Devamını Oku »

Sevgilimi Aşık Etmek için Yapılan Büyü

Kırmızı bir mum üzerine bakır bir iğne ile aşağıdaki dua muhabbete ait bir saatte yazılır ve … defa da okunup nefes edilerek yakılırsa niyet edilen kimsenin kalbinde aşk ateşleri parıldamaya başlar. Aşk Devamını Oku »

Erkeği Aşık Eden Gerçek Dua

Bu ayeti celîlelerden birincisi Taha suresin-dedir ve sevgi, muhabbet, aşk ve aile geçimsizlikleri ile alakalıdır. Bu ayeti kerimeler mümkünse ceylan derisi üzerine yazılması halinde daha etkili olacağı muhakkaktır. Fakat biz normal kağıda Devamını Oku »

Hoşlandığın sana aşık olsun duası okumak

Aşık olsun diye okunması için en iyi dua 65 kere ayetel kursiyi okuyunuz Arananlar:hoşlandığın erkeği aşık etme ritüeli Devamını Oku »

 

Değişen Eşimi Düzeltmek İçin Dua

Değişen eşin veya herhangi birinin eskisi gibi olması, yanlış yapıyorsa düzelmesi için okunan dualardadır. Esması budur: Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, Allahu ekberu kebîran, velhamdü lillâhi kesîran, ve sübhânellâhi rabbe’l-âlemîn. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-azîzi’l-hakîm.

Birinin Sevgisini Kazanma Celbi

Birinin sevgisini kazanmak için bu kerimeyi zikretmek gerekir. Bu esma esmaül hüsnalardandır. ES-SELÂM mübarek celilesi: Her gün 131 kere zikredenin kalbi selim olur. Ve eceli gelmedikçe bir hastaya okunsa selamet bulur. Semavi dünya afatından da necat bulur.

Kocamdan Muhabbet Görme Celbi

Bu isimler ile Cenab-ı Hakk’ı zikretmek, eşinizden muhabbet görmek için çok faydalıdır. Kul, gücünün yetmediği yerde Cenab-ı Hakk’a bu isimleri ile dua ve niyazda bulunmalıdır. El-kâdiru, el-muktediru, el-kaviyyü, el-kâimü

Birinin Size Aşık Olması İçin Celp

Aşık etmek için en etkili yöntemlerden olan işlemlerdir. Tutma olasılıkları çok yüksektir. Bekleme süresi biraz uzundur. Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, Allahu ekberu kebîran, velhamdü lillâhi kesîran, ve sübhânellâhi rabbe’l-âlemîn. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-azîzi’l-hakîm.

Eşimin Bana Sürekli Aşık Olması İçin Dua

Sürekli aşk olması istenen kişiler için etkili bir duadır. Okunuşu: Eûzü bikelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytanin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.

Kocaya Güzel Görünme Duası

Dilediğiniz birine güzel görünerek onu etkilemek, ilgisini çekmek amaçlı olan tertiplerdir. Başarı oranı oldukça yüksektir. İstediğiniz birine güzel görünmek için; EL-HASİYBU mübarek kerimesini bol bol zikredin.

Bırakıp Gideni Geri Getirme Duası

Esmaül hüsnalardan olan ZÜ’L-CELÂLİ VE’L-İKRAM celilesini hergün zikreden kimse; Zakiri, aziz ve nas beyninde ikram sahibi muhterem olup keramete nail olur. Niyetinizi giden kimsenin geri gelmesi maksadıyla okursanız dileğiniz olur.

Hızlı Tutan Aşık Etme Celbi

Günümüzde aşk, sevgi ve muhabbet üzerine bir çok çalışmalar hazırlanıyor. Aşık etme celbinde; dilenen kişinin size aşk hisini duyması size bağlanması hedef alınır. Tutma olasılıkları oldukça yüksektir. Aşık etme için dua: Allâhümme innî zâlemtü nefsî zulmen kesîran, ve innehü lâ

Eltimden Ayrılma Duası

Günde 174 kere zikreden istediği bir kimseden kurtulup evsafi Selimiye erişir. Yiyecek ve içecek üzerine okunup yapıldığında daha etkilidir. Esma El-Kuddüs’tür.

Sevgilimin Beni İstemesi İçin Dua

Sevdiğinizin sizi ailenizde isteyerek hayırlı bir evlilik yapmak, mutlu bir yuva kurmak için; cuma ezanı vakti (1062) kere “Ya Bais Celle Celalühü” ismi şerifini okuyup, hayırlı bir evlilik için dua ederseniz kısmetiniz açılır ve evlenirsiniz.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.